History 

Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

1874-1962