Arquitecta

Alison Smithson

(Stockton-on-Tees, 1928 - Londres, 1993)